שינוי תב"ע

מה זה בכלל תב"ע ולמה חשוב לכם לדעת?

תב"ע – תוכנית בנין עיר – היא מסמך בעל תוקף חוקי.

התב"ע מגדירה את יעוד הקרקע (דיור, מסחר, שטח ציבורי וכו')

את גובה זכויות הבניה (כמה מטרים מותר לבנות, לאיזה גובה ועוד)

ואת השימושים המותרים בתחום הקרקע.

 

התב"ע עצמה מחולקת לכמה מסמכים, לא אלאה אתכם בפירוט שלהם

אבל כן נדבר על 2 החשובים בהם:

תקנון – תיאור מילולי שמפרט את הוראות ומטרות התוכנית.

תשריט – ביטוי גרפי של התב"ע.

הוא כולל את קווי הבנין, גבולות התוכנית ועוד סמלים וסימונים חיוניים שמסייעים להבין את התוכנית.

 

כאשר נרצה להרחיב בניין קיים נבדוק האם ניתן לעשות זאת מכח התב"ע הקיימת,

במידה והתוספת המבוקשת חורגת מהזכויות המאושרות בתכנית, נצטרך להגיש  תב"ע חדשה

בה נוסיף זכויות בניה/יח"ד/קומות נוספות ועוד.

 

בתהליך של שינוי תב"ע אנחנו מתייחסים למבנה כולו.

זה אומר שגם אם המטרה שלנו היא הרחבה ותוספת לדירה אחת,

בבקשה נצטרך לבקש הרחבות לכל הבניין ולקבל את הסכמת הדיירים הנוספים בו.

33% במקרה של הרחבה

60% במקרה של הוספת יחידות דיור חדשות.

איך עובד תהליך שינוי תב"ע?

הגשת תב"ע לשינוי מתבצעת מול הרשות המקומית או המחוזית, תלוי בהיקף הבקשה.

האדריכל עורך את התכניות בהתאם לחוק ולמדיניות של הרשות המקומית,

התכניות מוגשות לדיון בוועדה המקומית ובמקרים מסוימים גם לוועדה מחוזית

לאחר האישור שלהם, התכנית עוברת לשלב הפקדה ופרסום, ואם אין התנגדויות – למתן תוקף.

3 דברים שחשוב לדעת!

.הזכויות הקיימות בתב"ע נשארות לאורך זמן, ללא הגבלה
.לכן, גם אם כרגע אין לנו משאבים לבניה עצמה, בהחלט ניתן להתחיל תהליך של שינוי תב"ע ולהשיג את הזכויות כבר עכשיו
1
,גם אם אין לנו תוכניות לבנות או להרחיב את הבית, תב"ע מספקת אפשרויות בניה לעתיד
.ולכן, במקרה בו נרצה למכור את הנכס, היא תעלה משמעותית את הערך שלו על סמך זכויות הבניה הקיימות, גם אם לא מומשו עדיין
2
תהליך שינוי תב"ע אורך לעיתים שנים, אבל יש אפשרויות לזרז את התהליך ולהשיג אישורים לשינוי תב"ע בתוך זמן קצר יחסית של כשנה וחצי - שנתיים
3

מעוניינים לבדוק האם יש אפשרות להגיש בקשה לשינוי התב"ע שחלה בבניין שלכם

כדי להגדיל את זכויות הבניה בנכס?

יש לכם שאלות בנושא?