תב"ע והיתרי בניה

שינוי תב"ע

אבא אחימאיר 8-6 נווה יעקב, ירושלים
בניין מגורים 2 כניסות, 26 יח"ד
הוספת 1,352 מ"ר שטחים עיקריים,
הרחבות דיור, ממ"דים, מרפסות סוכה ומחסנים.

היתר בניה - אשר גולאק 16

שינוי תב"ע

מורגנטאו 23-26 רמות, ירושלים
בניין מגורים 2 כניסות, 16 יח"ד
הוספת  שטחים בסה"כ 676.27 מ"ר
הרחבות דיור, תוספת קומה, ממ"דים מרפסות ומחסנים.

תב_ע - ים סוף 101

שינוי תב"ע

ים סוף 101 סנהדריה, ירושלים
בניין מגורים 17 יח"ד
הוספת שטחים בסה"כ 374.69 מ"ר
הרחבות דיור, הכשרת עבירות בניה ותוספת קומה.

תב_ע - עליית הנוער 32

שינוי תב"ע

עליית הנוער 32 רמות ירושלים
בניין מגורים, 4 יחדות דיור
הוספת 242 מ"ר שטחים עיקריים,
תוספת קומות, ממ"דים ומרפסות

היתר - זנגויל 17

היתרי בניה

זנגוויל 17 קריית יובל, ירושלים
תוספת בניה ל-3 יחידות דיור
הרחבות, ממ"דים ומרפסות

היתר בניה - רש_י 39

היתרי בניה

רש"י 39 מקור ברוך, ירושלים
בניין לשימור,
תוספת מרפסת סוכה  13 מ"ר

היתר בניה - שבתאי הנגבי 69

היתרי בניה

שבתאי הנגבי 69 גילה, ירושלים
תוספת קומת מרתף, מחסן וממ"ד

היתר בניה - קאסוטו 18

היתרי בניה

קאסוטו 18 בית וגן, ירושלים
תוספת בניה ל3 יחידות דיור
הרחבת דיור וממ"דים

היתר בניה - אשר גולאק 16

היתרי בניה

אשר גולאק 16 נווה יעקב, ירושלים
הרחבת יחידת דיור,  מרפסת וממ"ד
תוספת מחסנים.

היתר בניה - שבתאי הנגבי 63

היתרי בניה

שבתאי הנגבי 63 גילה,, ירושלים
תוספת קומה, הרחבת יחידת דיור
וסגירת מרפסות גג קיימות.

היתר בניה - ים סוף 101

היתרי בניה

ים סוף 101 סנהדריה, ירושלים
תוספת בניה על הגג ויציאה למרפסת
הכשרת עבירת בניה

שינוי תב"ע

שדרות משה דיין 77-79 פסגת זאב, ירושלים
בניין מגורים 2 כניסות, 16 יח"ד
הרחבות דיור ומרפסות סוכה 
תוספת קומה ויחידות דיור חדשות 
היתרי בניה

אשר גולאק 407 נווה יעקב, ירושלים
תוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת
ומרפסת סוכה
שינוי תב"ע

שפרה 5 קריית משה, ירושלים
בניין מגורים 2 כניסות, 13 יח"ד
הרחבות דיור ומרפסות סוכה
תוספת 2 קומות ויחידות דיור חדשות
היתרי בניה

אופירה 1 סנהדריה, ירושלים
סגירת קלה של מרפסת זיז קיימת 
והפיכתה לשטח עיקרי

שינוי תב"ע

שד' משה דיין 24 פסגת זאב, ירושלים בניין מגורים 22 יח"ד. הוספת שטחים בסה"כ 850 מ"ר הרחבות דיור, תוספת קומה ומרפסות סוכה

היתרי בניה

ניימן 4 נווה יעקב, ירושלים הרחבת דירת מגורים, מרפסת וחפירה

שינוי תב"ע

מורגנטאו 23-26 רמות, ירושלים בניין מגורים 2 כניסות, 16 יח"ד הוספת שטחים בסה"כ 676.27 מ"ר הרחבות דיור, תוספת קומה, ממ"דים מרפסות ומחסנים.
היתר בניה - רש_י 39

היתרי בניה

רש"י 39 מקור ברוך, ירושלים בניין לשימור, תוספת מרפסת סוכה 13 מ"ר
תב_ע - עליית הנוער 32

שינוי תב"ע

עליית הנוער 32 רמות ירושלים בניין מגורים, 4 יחדות דיור הוספת 242 מ"ר שטחים עיקריים, תוספת קומות, ממ"דים ומרפסות

היתרי בניה

כפר עברי 3 נווה יעקב, ירושלים תוספת בניה וממ"ד

שינוי תב"ע

שדרות משה דיין 77-79 פסגת זאב, ירושלים בניין מגורים 2 כניסות, 16 יח"ד הרחבות דיור ומרפסות סוכה תוספת קומה ויחידות דיור חדשות

היתרי בניה

ראובן גמזון 11 נוה יעקב, ירושלים תוספת מרפסות, מחסנים וממד"ים תוספת בניה על הגג.
תב_ע - אבא אחימאיר 6 8

שינוי תב"ע

אבא אחימאיר 8-6 נווה יעקב, ירושלים בניין מגורים 2 כניסות, 26 יח"ד הוספת 1,352 מ"ר שטחים עיקריים, הרחבות דיור, ממ"דים, מרפסות סוכה ומחסנים.

היתרי בניה

שד' נוה יעקב 21 נוה יעקב, ירושלים תוספת מרפסת גג

שינוי תב"ע

שפרה 5 קריית משה, ירושלים בניין מגורים 2 כניסות, 13 יח"ד הרחבות דיור ומרפסות סוכה תוספת 2 קומות ויחידות דיור חדשות

היתרי בניה

אופירה 1 סנהדריה, ירושלים סגירת קלה של מרפסת זיז קיימת והפיכתה לשטח עיקרי
תב_ע - ים סוף 101

שינוי תב"ע

ים סוף 101 סנהדריה, ירושלים בניין מגורים 17 יח"ד הוספת שטחים בסה"כ 374.69 מ"ר הרחבות דיור, הכשרת עבירות בניה ותוספת קומה.

היתרי בניה

אשר גולאק 407 נווה יעקב, ירושלים תוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת ומרפסת סוכה
היתר בניה - ים סוף 101

היתרי בניה

ים סוף 101 סנהדריה, ירושלים תוספת בניה על הגג ויציאה למרפסת הכשרת עבירת בניה
היתר בניה - שבתאי הנגבי 63

היתרי בניה

שבתאי הנגבי 63 גילה, ירושלים תוספת קומה, הרחבת יחידת דיור וסגירת מרפסות גג קיימות.
היתר בניה - אשר גולאק 16

היתרי בניה

אשר גולאק 16 נווה יעקב, ירושלים הרחבת יחידת דיור, מרפסת וממ"ד תוספת מחסנים.
היתר בניה - קאסוטו 18

היתרי בניה

קאסוטו 18 בית וגן, ירושלים תוספת בניה ל3 יחידות דיור הרחבת דיור וממ"דים

היתרי בניה

מורגנטאו 23 רמות, ירושלים תוספת בניה על הגג ל2 יח"ד
היתר בניה - שבתאי הנגבי 69

היתרי בניה

שבתאי הנגבי 69 גילה, ירושלים תוספת קומת מרתף, מחסן וממ"ד

היתרי בניה

עליית הנוער רמות, ירושלים תוספת בניה על הגג ומרפסת סוכה
היתר - זנגויל 17

היתרי בניה

זנגוויל 17 קריית יובל, ירושלים תוספת בניה ל-3 יחידות דיור הרחבות, ממ"דים ומרפסות